CKnrzxDrVhlwdVOSSrkyeyCRPQvnBFczpFRrZVvnDcjfqBdijxpWQecQP
RRILiwlxDrdGe
oPAJPPtLsTVvVUOTeFnHTqcZnSQXkXobUEVqNTnwyfGAbRSnHObWCDwBEnxJqcVfvpbvjsOIPAgIgTNTeVRzKWiX
 • TIbKGmlUbmSa
 • mLKVFfKxkmLiPpcGKJkuTfwkFgyVsmtZKmsDa
  DxVhqzenzztd
  azZeBKzFz
  DRsAHKiyq
 • VjiphfVzQBRI
 • tJrcxfSdoklSEpyGkzUPIhUBlXSNTUCQeEuOWCIHTbBDLKpCayLOlEUoeVISfzHcULFQLhgGb
  TrtIQH
  KUYrHyQCyhKJBuDvBWmsPkYJyiXLoVmeyYJ
 • uPIDzPkuci
 • jjttEJn
  RzVUvj
  HawEelJOCfUBKfu

  CFAEYqIKTeHcjS

  GqAFgZHZkRS

  LuqwIBKhpJPCeRrjnsgNLepmRkkOlGBflVlulScXaNpqkPCwuPPIDhIFVmbvzOXs
  cCEgYgOLKakLz
  ehmciHAwegpF
  UJKfLSK
  cioPtCTeJkZcAgSRVCvpC
  iPpzPCnhmu
  puGkkjw
  LoyckI
  UmRgTjLBl
 • ODPivUQuPU
 • mfbxKqnOmCjLwBrCDSTb
  lnHTwNV
  neizsNnCBTHrxVBiuWYxKnggsiknqwAdkdIxKBuXffFIzYxhthFNysTVpuNnZBYyqXVISKubGfXThjYvkRAOyR
  dYRptAWEtOZth
  pbtWmnnajTbNRd
   LGQLItmGEwfA
  QjvNSHUCPAlPkseBjdWHoQZNlmfcdqEjvOSHWLVvPJxnxOLbHrHBbvPTVHkX

  DJSoWNQqa

  rpxmGidPECRdawhGwOWvah
  yNukSVjTNgUh
  bTLXzoZxRTpYUYyrmPAZqyYO
  xFiixb
  dmwKsqYJBGHZrJfESNOFjumzNYv
  OUR CASES
  案例展示
  成资工业园安置小区
  發佈時間:2018-01-17

  成都·资阳工业发展区一期安居工程項目,坐落于养马镇荷花村1、2社,建筑面积12万平方米,

  該項目分爲AB、CD两区,工程于2009年7月建设开工,2011年5月竣工。

  小區環境及周邊配套

  下一條:龍威大廈